ระบบสำรองและฝากข้อมูล - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำระบบสำรองและฝากข้อมูลส่วนกลาง เพื่อความสะดวกในการส่งไฟล์  และเอกสารสาร สื่อการสอน เอกสารต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ
ส่งผ่าน
E-mail  โดยระบบจะทำงานผ่านระบบ Network โดยมีพื้นที่ทั้งหมด  6 TB โดยบุคคลากรของภาควิชาสามารถเข้าไปฝากไฟล์ต่างๆ โดยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

1.  ไปที่ start manu  
เลือกที่คำสั่ง  Run  แล้วพิมพ์    \\158.108.13.50 กด  OK
2.  
เข้าไปที่ Foder Pubic ใน foder Pubic  จะมี foder ย่อย ให้เลือกฝากไฟล์ใน foder ย่อยได้เลย
3. หรือท่านสามารถสร้าง foder ใหม่ ด้วยตัวท่านเอง
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งให้ผู้ที่ท่านต้องการส่งไฟล์ถึง ไปโหลดข้อมูล โดยทำตามขััั้นตอนข้อ 1 และแจ้ง ชื่อ foder ชื่อไฟล์ได้เลย

หมายเหตุ    อาจารย์ท่านใดต้องการสร้าง Foder ส่วนตัวเพื่อเก็บ สื่อการสอน สามารถติดต่อคุณ เสกสิทธิ์ เพื่อดำเนินการสร้าง user และ password
                ห้องเรียนที่มีระบบ Network
ท่านสามารถเข้าไปเปิดสื่อการสอนโดยไม่ต้องพก ซีดี  หรือ แฮนร์ดี้ไดร

 
 
Back to content | Back to main menu