ลูกจ้างประจำ - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

บุคลากร
 
 
 

นายเสกสิทธิ์ สันทัดสาร
Mr.Seksit Santadsarn
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ 3 (ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์)
วุฒิการศึกษา: ปวส. (คอมพิวเตอร์)
โทร. 0-2579-5514 ต่อ 11
3
E-mail: agrsek@ku.c.th , taykeda@ hotmail.com

 
 

นางสาวรัตนา สุทธินา
Ms.Rattana Sutthina
ตำแหน่ง: -
วุฒิการศึกษา: -
สังกัด: โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร
โทร. 0-2579-0113 ต่อ 2016
E-mail: -

 
 
 
Back to content | Back to main menu