พนักงานเงินได้ - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

บุคลากร

นางสาววัลภา ทองเนียม
Ms.Walapa Thongnium
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท
โทร. 02
-579-5514 ต่อ 124
E-mail:
agrwpt@ku.ac.th

นายพิภพ  โพธิพันธ์
Mr. Pipop Phothiphan
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

วุฒิการศึกษา: ปวส.

โทร. 025795514 ต่อ 113

E-mail: tayzaa_29@hotmail.com

นางทิพากร ม่วงถึก
Mrs.Tipakorn Muangtheuk
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี
โทร. 0-2579-5514 ต่อ 127
E-mail: -

นางสุวรรณา  เผ่ากุ่ม
Ms. Suwonna  Pouvkum
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี

โทร.
025795514 ต่อ 107
E-mail:

นางสาวมาลัยพร ตะวงศา
Ms.Malaiporn Tawongsa
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา: -
โทร. 0-2579-5514 ต่อ 122
E-mail: -

 

นางสาววัลลภา  โพธาสินธ์
Ms.Vanlapa  Potasin
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี

โทร.
025795514 ต่อ 127
E-mail:

 

นางนภัสร์นันท์  นาควงษ์วาน
Mrs. Napasnan  Narkwongwang
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิการศึกษา: ปวท.

โทร.
025795514 ต่อ 120
E-mail:

 

นายศตพล  ศิริบำรุงชาติ
Mr.
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี

โทร. 025795514 ต่อ 101

E-mail:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu